Orlík - orlí hnízdo nad Vltavou

První zmínky o zámku Orlík pocházejí již z první poloviny 13. století. Tenkrát byl Orlík jen dřevěným hrádkem tyčícím se na strmé skále nad hlubokým vltavským údolím jako orlí hnízdo. Podle něj také dostal své jméno. Postupně hrádek procházel stavebními úpravami, nejprve gotickou přestavbou, která Orlík proměnila v kamenný hrad a následně ještě několika dalšími, které hrad postupně zvýšily o dvě patra. Dnešní podobu Orlík získal až v polovině 19. století, kdy se hrad podle plánů profesora pražské Akademie Bernarda Grubera proměnil v novogotické panské sídlo.

Nejvýznamnějším šlechtickým rodem, do jehož panství Orlík patřil, jsou Schwarzenbergové. Do schwarzenberského vlastnictví se Orlík dostal v 18. století. I na Orlíku se poté začal vyjímat schwarzenberský erb s havranem vyklovávajícím hlavu Turka – symbol, který se do erbu dostal v roce 1598, kdy Adolf ze Schwarzenbergu porazil Turky dobytím pevnosti Ráb. Pod správu Schwarzenbergů patří zámek i v současnosti. Nynějším majitelem je Jan Nepomuk Schwarzenberg, který Orlík získal od svého otce Karla VII. Schwarzenberga a který na orlickém panství žije nedaleko obce Květov.

Zámek Orlík se v současnosti pyšní nejen zrenovovanými interiéry, ale i rozsáhlým anglickým parkem. Rozloha parku se výrazně snížila po zatopení nádherného vltavského údolí orlickou přehradou. I tak se ale park rozkládá na břehu přehrady po obou stranách směrem od zámku a skýtá překvapení v podobě malebných výhledů na zámek ze skalnatých výběžků nad vodní hladinou. V parku najdete i několik rybníků a památných stromů. A pokud se v parku chcete ztratit, není nic jednoduššího. Letité buky, mýtinky a spletité pěšinky v srdci parku k tomu vybízejí. Pokud se vydáte směrem proti proudu Vltavy, můžete dojít, či na kole dojet, až na skalnatou kosu vybíhající do přehrady, kde se v létě můžete zchladit koupáním. Pokud poplavete dál doprostřed přehrady – pozor ale na parníky! – budete moci dohlédnout až na Žďákovský most. Pokud se od zámku vydáte opačným směrem – tedy po proudu řeky – půjdete po lesní cestě, která se postupně ze zákrut narovná a vy před sebou uvidíte bytelný dřevěný vstupní portál. Až se stromy rozestoupí, otevře se před Vámi louka s velkolepou stavbou Schwarzenberské hrobky. Ten pohled se Vám jistě vryje do paměti.

Na Orlíku také musíte zažít plavbu parníkem, který Vás doveze třeba na hrad Zvíkov na soutoku Vltavy s Otavou nebo proti proudu řeky až do Týna nad Vltavou. Budete tak mít možnost vidět celé vodní dílo orlické přehrady až k soutoku Vltavy s Lužnicí.