Letos v červenci uplyne 600 let od upálení mistra Jana Husa. V Táboře si tuto významnou událost českých dějin můžete připomenout

Město na hoře Tábor je velmi úzce spjato s husitskou revolucí i se jménem mistra Jana Husa, který nedaleko od Tábora na Kozím hrádku u Sezimova Ústí našel útočiště po svém odchodu z Prahy. V Táboře si jeho osobnost můžete připomenout na výstavě o jeho životě a díle, která se pod záštitou premiéra koná v Gotickém sálu táborské radnice..

Do Tábora bude mířit také naše další soutěž již příští sobotu!