Kteří ptáci přilétají na jaře jako první?

Slýcháte ptačí zpěv při ranní procházce do práce? Už jsou tady! Kteří přiletěli jako první? 

Příroda ožívá čiřikáním, pískáním a trylkováním.  Jaro se hlásí pronikavými hlásky malých cestovatelů.

První přilétají husy velké (Afrika), které můžeme potkat už koncem února, dále také špačci obecní (Jižní Evropa), skřivani polní, čejky chocholaté, konipasi bílí.

V březnu se objevují drozdi zpěvní (Západní Evropa), budníčci menší a čápi - nejprve čápi černí a poté čápi bílí (Afrika). Na konci března a během dubna přilétají např. vlaštovky obecné (Jižní Afrika), jiřičky obecné, pěnice černohlavé, slavíci obecní (Afrika) a rákosníci. Objevují se i naši stěhovaví dravci - např. moták pochop a v dubnu včelojed lesní. Mezi nejpozdější navrátilce patří sedmihlásek zpěvný, rorýs obecný, ťuhýk obecný, lelek lesní a žluva hajní - ti se většinou vrací až v květnu.

Stěhovavé druhy se většinou vracejí na stejná místa nebo alespoň do stejných oblastí a to jak v letních tak v zimních destinacích. Za „domovské“ území se ale počítá to, kde přivádějí na svět mláďata, tedy letní hnízdiště. Takže u nás jsou tito ptáčci doma! Druhy, které Českou republiku považují za příliš teplou krajinu a tráví zde pouze zimu před odletem do jejich domoviny jsou například: čížek lesní, hýl obecný, brkoslav severní nebo havran polní. Říkáte si, a co labutě? Ty jsou trochu specifické... Tráví zde jak zimu, tak léto. 

Zaposlouchejte se do ranních koncertů našich opeřených cestovatelů a užívejte si jarní atmosféru plnými doušky. 

Používáme cookies, abychom vám zajistili pohodlné použití našich webových stránek. Více informací