eHotel.cz je v HateFree Zóně, přidejte se k nám!

Nám v eHotelu nejsou lhostejné mezilidské vztahy ani pocity utlačovaných lidí. Zakládáme si na férovosti, jednání bez předsudků a na slušnosti. Proto jsme se rozhodli projekt HateFree Zone, který se zasazuje o zlepšení života nás všech, podpořit.

eHotel.cz Hate Free

HateFree Zone je občanská inciativa zastřešená Úřadem Vlády České republiky a Agenturou pro sociální začleňování. Založili ji lidé, kteří byli svědky násilí (ať již verbálního či fyzického) páchaného na druhých nebo měli s nesnášenlivostí v různých podobách zkušenosti sami. Cílem je vyvrácení fám a předsudků vůči menšinám ve společnosti, zastavení šíření poplašných zpráv (hoaxů) a být prostorem, kde kreativní lidé, kteří nejsou lhostejní k situaci ve společnosti, mohou sdílet svoje nápady, jak tu život udělat o něco příjemnější.

Jedním z cílů této platformy je samozřejmě zlepšení postavení menšin, ale je potřeba si uvědomit, že do těchto menšin patři i hadicapovaní lidé, staří lidé, oběti šikany či domácího násilí. Těm všem se snaží tato iniciativa pomoci.

Pokud se chystáte na dovolenou a máte HF občanku, získáváte od nás zdarma kupon na 300 Kč (pro pobyty na 2 a více nocí), ať můžete šířit dobrou věc dál.

Používáme cookies, abychom vám zajistili pohodlné použití našich webových stránek. Více informací