Minaret - dominanta Lednicko-valtického areálu

Minaret je perlou Lednicko-valtického areálu. Neobyčejná stavba postavená v maurském slohu v letech 1797 – 1802 se vypíná nad celým zámeckým parkem a je zároveň i největší stavbou tohoto druhu v neislámských zemích. Její výška je více než 60 metrů a z jejího vrcholu se tak nabízí výhled do širokého okolí.

Na konci 18. století se kníže Alois I. Josef z Lichtensteinu rozhodl rozšířit a zvelebit lednický park. Proto pověřil svého architekta Josefa Hardmutha (později známého jako vynálezce tužky), aby velkorysou zahradní úpravu doplnil zajímavými stavbami. Vznikla tak i monumentální rozhledna Minaret, která byla dle legendy jakýmsi protestem knížete Aloise Josefa na odpor poddaných k původnímu plánu, a to sice výstavbě kostela. Kníže tak natruc chtěl nechat vybudovat celou mešitu i s minaretem, kvůli podloží pohyblivých písků v nivě řeky Dyje však bylo možné postavit pouze minaret. Toť praví pověst.

Historikové však předkládají o něco méně atraktivní verzi. Podle ní byla pravým důvodem stavby Minaretu pouze jakási záliba Lichtensteinů v cizokrajných stavbách. V zámeckém areálu se totiž původně nacházely i čínské paláce, turecké lázně, římský obelisk či švýcarský most. S tvarem rozhledny přišel pravděpodobně sám architekt Josef Hardmuth, kterému Minaret tvarem připomínal jeho životní vynález. O samotné výstavbě Minaretu koluje i další pověra. Během stavby bylo údajně zbudováno velké vřetenové lešení, kterému však dělníci příliš nedůvěřovali. Aby byly jejich pochybnosti umlčeny, vyjel desátník jezdeckého pluku až na vrchol lešení na koni, aby tak dokázal, že je naprosto bezpečné.

První patro Minaretu tvoří osm sálů, v nichž měli dříve Lichtensteini uloženou sbírku orientálních předmětů. Podlahy sálů kryje kamenná mozaika, stropy a stěny zdobí klikaté nápisy maurského rukopisu, které pravděpodobně vytvořili umělci z arabských zemí. Tyto prostory jsou v současnosti bohužel veřejnosti nepřístupné. Po zdolání 302 schodů se z vyhlídkové plošiny, umístěné ve výšce 55 metrů, naskytne nádherný rozhled po celém Lednicko-Valtickém areálu. Dohlédnout je možné také na Pálavské vrchy, Bílé Karpaty či dokonce na špičku věže Katedrály sv. Štěpána ve Vídni.

Vzdálenost Minaretu od zámku Lednice činí 1,5 km, jedná se tedy o krásnou procházku zámeckým parkem. Od Minaretu je možné svézt se zpět k zámku loďkou nebo pokračovat ve výletu na Janův hrad. Plné vstupné na rozhlednu činí 50 Kč, snížené 30 Kč.

Vydejte se do Lednicko-Valtického areálu a rozhlédněte se s námi po Česku z neobvyklé rozhledny – maurského Minaretu!

Ubytování v okolí najdete zde.

Používáme cookies, abychom vám zajistili pohodlné použití našich webových stránek. Více informací