Otáčivé hlediště v Českém Krumlově - přežije?

Otáčivé hlediště v Českém Krumlově a jeho otázka v sobě skrývá dva aspekty – krásu barokních zahrad krumlovského zámku a unikátní zážitek shlédnutí divadelního představení s přírodními kulisami. Český Krumlov je na seznamu svtového kulturního dědictví UNESCO zapsaný již více než dvacet let. Komise však hrozí tím, že by kvůli točně postavené v zámecké zahradě mohl být ze seznamu i po dvaceti letech vyškrtnut. Byli jste na „otáčku“? Mělo by být zachováno?

První otáčivé hlediště, tenkrát vyrobené ze dřeva a poháněné lidskou silou, bylo v zahradě před letohrádkem Bellárie postaveno již ve 40. letech 20. století. Divadlo v zahradě se tak stalo tradicí a každá další postavená točna byla konstruována tak, aby kapacitně pojala větší počet diváků.

Bez ohledu na to, jaký zážitek otáčivé hlediště nabízí divákům, se jedná o pokleslou architekturu. Podle profesora Václava Girsy však ani to není hlavním problémem, protože do barokní zahrady s unikátní vegetací a historickou stavbou rokokového letohrádku Bellárie nepatří žádná stavba. Točna navíc poskytuje svým návštěvníkům zážitek z unikátního představení pouze několik hodin v době večera – kdy je tma a hlediště téměř není vidět. Během dne však narušuje a rozbíjí pohled na unikátně komponované přírodní prostředí barokní zahrady.

Z objektivního pohledu je nutné říci, že točna neodpovídá limitům, které by měly splňovat všechny památky zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a v zahradě krumlovského zámku pro ni není místo. Tradice je ale tradice.

Plamenná diskuse v českých médiích mezi politickými představiteli i odborníky by však mohla mít jednoduché řešení. Přesun točny mimo zahradu, na jiné místo v Českém Krumlově, kde by tradice unikátních divadelních představení mohla pokračovat. Stálo by to za to, podívejte se na letošní program:

http://www.otacivehlediste.cz/

Používáme cookies, abychom vám zajistili pohodlné použití našich webových stránek. Více informací